Partners traineeship basisartsen

Wordt u onze vaste partner in het Traineeship voor basisartsen?

Auxilio en ANW Nederland zijn er samen van overtuigd dat er een steeds groter wordende groep basisartsen is die aarzelt over de verdere invulling van hun werk. Deze groep wil in ieder geval niet in een ziekenhuis werken en voelt voor een rol als arts in één van de sectoren die buiten de muren van het ziekenhuis wordt ingevuld.

Kiezen uit de mogelijkheden is lastig en direct na je studie eigenlijk ook ongewenst. Liever gaan deze basisartsen uitgebreider op verschillende plaatsen ervaring opdoen, verder werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en zoeken naar een goede balans tussen werk en privé.

Zolang alle organisaties ieder voor zich blijven ‘jagen’ op deze basisarts zal de oogst mager zijn. Deze basisartsen laten zich niet vangen op één plek met mooie arbeidsvoorwaarden zolang ze daar zelf nog niet aan toe zijn. Wat ze wel waarderen is de mogelijkheid om gedurende een periode van zes maanden uitgebreider ervaring op te doen bij uw instelling of organisatie en daarna weer bij een andere instelling of organisatie.

Het is onze overtuiging dat uw medewerking aan ons traineeship een betere kans biedt basisartsen te interesseren voor een definitieve keuze voor de specialisatie van uw instelling of organisatie.

Voordelen voor uw instelling of organisatie

Voor u als instelling of organisatie biedt het inhuren van basisartsen via dit traineeship een aantal grote voordelen. Zo krijgt u de beschikking over extra capaciteit met inhoudelijk geïnteresseerde artsen, die door ons opgeleid en begeleid worden. Na een korte inwerkperiode zijn deze artsen ook beschikbaar voor bereikbaarheid-, aanwezigheid- en consignatiediensten.

Een unieke mogelijkheid om basisartsen te laten ervaren wat het betekent om als arts te werken in jullie vakgebied en hoe bijzonder het is om te werken met jullie cliënten. Minimaal zes maanden om te laten zien hoe trots u bent op uw vak. Dat biedt ook mogelijkheden om basisartsen aan uw instelling of organisatie te binden.

Voor u bestaan er twee opties om verbonden te raken aan dit traineeship.

Optie 1

U vraagt voor een vooraf vastgesteld tijdvak van minimaal zes maanden om de detachering van een basisarts bij het Traineeship voor basisartsen. Wij gaan voor u op zoek en verwachten u een geschikte basisarts voor te stellen. U betaalt voor deze detachering een vergoeding op basis van een scherp uurtarief.

Optie 2

U biedt ons een vaste formatieplaats in uw organisatie of instelling die bij toerbeurt zal worden ingevuld door steeds een andere basisarts. Deze basisarts kan na afloop van de werkperiode van minimaal zes maanden definitief kiezen voor uw instelling of organisatie of er de voorkeur aan geven het traineeship voort te zetten. Organisaties en instellingen die een vaste formatieplaats beschikbaar willen stellen voor ons traineeship bieden wij een korting aan van 10% op het uurtarief van onze basisartsen.

Verder kan het zijn dat u een deelnemer aan het traineeship aansluitend aan zijn of haar periode van minimaal zes maanden weet te verleiden om definitief voor u te kiezen. In dat geval brengen wij u eenmalig een wervingsfee in rekening.

Organisatie van het traineeship

Het traineeship bestaat voor iedere basisarts in beginsel uit een traject van twee jaar waarbij werkervaring wordt opgedaan in maximaal vier verschillende disciplines.

Een basisarts geeft zelf aan voor welke vakgebieden er belangstelling is, waarna wij zoeken naar een geschikte werkplek. Gerenommeerde docenten zorgen voor leerateliers toegespitst op elk vakgebied. Naast de basis voor het specifieke vakgebied krijgt de basisarts gedurende een aantal uren per maand tijd voor – en begeleiding bij - vragen rond persoonlijke effectiviteit en persoonlijke ontwikkeling.

Voorwaarden inzet basisarts

Er is een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om de basisartsen veilig te laten werken in uw instelling. Het betreft onder meer toegang tot - en schrijfrechten in het elektronisch patiëntendossier, helderheid over het voorschrijfsysteem en een duidelijk protocol inzake taakdelegatie.

Contact

Voor meer informatie of de aanvraag van een offerte kunt u contact opnemen met AnneKee Hanssen of Emilie Luitjes via het e-mailadres info@traineeshipbasisartsen.nl of telefoonnummer 085-77 31 880.

Wilt u het nog een keer op uw gemak doorlezen, download dan onze brochure. 

„Het werk is erg gevarieerd door de patiënten met uiteenlopende aandoeningen op verschillende tijdstippen in diverse verpleeghuizen.”Joyce Lieuw On - arts