Corona

Supporthelpdesk Ouderengeneeskunde landelijk beschikbaar

De Supporthelpdesk ouderengeneeskunde biedt 24/7 telefonische ondersteuning gericht op supervisie en mentale support als de (eigen of dienstdoend) specialist ouderengeneeskunde van uw zorginstelling door hoge belasting/andere werkzaamheden tijdens de COVID-19 crisis niet in staat is de supervisie of mentale support te bieden aan de voorwacht. De Supporthelpdesk ouderengeneeskunde is nu beschikbaar voor alle artsen werkzaam in de zorginstellingen in het hele land via 085 8086900

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanneke Zonneveld.

Voorbeelden

De helpdesk kan bijvoorbeeld ’s nachts als eerste worden gebeld als de dienstdoend arts hoognodig een paar uur moet slapen, zodat deze de dag erna weer fit is om zijn werk zelf voort te zetten. Tijdens de pilot werd een arts plotseling ziek (mogelijk COVID-19) en nam de Supporthelpdesk tijdelijk de supervisie van de voorwacht over totdat een collega-SO van de zorgorganisatie was gearriveerd om deze weer over te nemen.


Werkwijze

Als de eigen specialist ouderengeneeskunde overbelast dreigt te raken of vaststaat op een Corona-afdeling en geen supervisie aan de basisarts of behandeladvies aan de verpleegkundig specialist of physician assistent kan geven is het mogelijk hen door te verwijzen naar de Supporthelpdesk. Dan overlegt de arts van de Supporthelpdesk hoe lang de helpdesk de achterwacht overneemt. De zorginstelling blijft zelfverantwoordelijk voor de continuïteit van de medische zorg door zelf een voorwacht en een SO achterwacht te bieden maar deze laatste krijgt meer rust doordat deze pas wordt gebeld als er bijvoorbeeld uitgereden moet worden of als de voorwacht denkt dat toch beter met de eigen achterwacht overlegd kan worden.

Doel

We hopen op die manier te helpen zorgen dat de continuïteit niet in gevaar komt en specialisten ouderengeneeskunde ook in tijden van (een dreigende) overbelasting aan de benodigde rust of andere werkzaamheden toekomen.


Contact

Wilt u als arts werkzaam in een zorginstelling gebruik maken van de diensten van de Supporthelpdesk Ouderengeneeskunde? Neem dan contact op met de Supporthelpdesk. De inzet van de Supporthelpdesk wordt gefinancierd door VWS en heeft dus geen financiële consequenties voor uw zorgorganisatie. De Supporthelpdesk is 24/7 bereikbaar op 085 8086900.

Heeft u interesse om zelf telefonisch een bijdrage te leveren als specialist ouderengeneeskunde aan de Supporthelpdesk, neem dan contact op met Hanneke Zonneveld.

Spelregels

  1. De Supporthelpdesk is 24/7 bereikbaar op het telefoonnummer 085-8086900 voor de voorwacht (met medeweten van achterwacht SO eigen verpleeghuis ) of de specialist ouderengeneeskunde zelf van de eigen verpleeghuisorganisatie.
  2. De zorginstelling blijft zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van de medische zorg door zelf een voorwacht en een SO achterwacht te bieden. De ervaring is dat het wegen van de actuele belastbaarheid van de voorwacht van groot belang is. De achterwacht SO kan na overleg met de Supporthelpdesk gevraagd worden om consultatie op locatie uit te voeren. Er wordt ook van uit gegaan dat er bij de eigen zorgaanbieder een coördinerend manager 24/7 beschikbaar is en in noodsituaties kan interveniëren.
  3. Het bieden van patiëntenzorg op locatie, voorraadbeheer en distributie van PBM en capaciteitsplanning valt niet onder het aanbod van de Supporthelpdesk.
  4. Signalering van tekortkomingen worden door de specialist ouderengeneeskunde van de Supporthelpdesk teruggekoppeld aan de achterwacht SO, zodat deze dit intern verder op kan pakken.
  5. Het telefoonnummer en e-mailadres van de achterwacht SO van de organisatie worden genoteerd ten behoeve van eventueel contact en terugkoppeling.
  6. Met patiënten informatie en organisatie informatiegegevens wordt vertrouwelijk omgegaan en alleen voor de continuïteit en kwaliteit van de Supporthelpdesk consultatie gebruikt; relevante knelpunten op het gebied van tekortkomingen in PBM, testmaterialen en medicatie kunnen voor de beroepsverenigingen worden gegenereerd.
  7. De inzet van de Supporthelpdesk wordt gefinancierd door VWS en heeft dus geen financiële consequenties voor u als zorgorganisatie.
  8. De dienstverlening door de Supporthelpdesk staat volledig los van andere vormen van dienstverlening door andere organisaties.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Corona-app voor huisartsen-praktijken

Contact met uw patiënten behouden: daar gaat het om in deze tijden, waarin patiënten inmiddels de huisarts bijna lijken te mijden. Met de speciaal ontwikkelde Clinicards corona-app heeft u een laagdrempelig instrument in handen om met al uw patiënten in contact te zijn/blijven.

Met deze corona-app kunnen patiënten in eerste instantie zelf hun gezondheid monitoren op coronaverschijnselen, symptomen bijhouden en op de hoogte blijven via informatie uit betrouwbare bronnen. De patiënten vullen via de corona-app de meest relevante gegevens in.  Maakt een patiënt zich zorgen over de eigen gezondheid, dan kan zij/hij bellen met de huisarts.

Doktersassistenten op afstand
ANW Nederland kan met haar doktersassistenten op afstand voor iedere huisartsenpraktijk in Nederland de introductie van de corona-app bij uw patiënten volledig verzorgen. De patiënten vullen daarna via de corona-app bijvoorbeeld twee keer per dag de meest relevante gegevens in. De app slaat alle metingen op en laat deze in één samenvattend overzicht zien. Maken patiënten zich zorgen over hun gezondheid, dan kunnen ze bellen met hun huisarts.

Ook voor deze corona-gerelateerde telefonische consulten kunnen huisartsen desgewenst met een gerichte doorschakeling gebruik maken van onze doktersassistenten op afstand, die de volledige coronatriage voor de huisartsen kunnen doen. Onze doktersassistenten werken ook in het HIS (huisartsinformatiesysteem) van de huisarts en volgens de per praktijk geldende protocollen.

Huisartspraktijken die een gezamenlijk coronaspreekuur hebben, kunnen ook door ons ondersteund worden. Onze infrastructuur is daar volledig op ingericht.

In onderstaande afbeelding hebben we kort in beeld gebracht hoe u met deze corona-app contact kan houden met uw patiënten.

Clinicards platform
Het digitale platform Clinicards is door Synappz Digital Health in samenwerking met zorgprofessionals ontwikkeld. Clinicards is specifiek opgezet voor het eenvoudig monitoren, informeren en coachen van patiënten. Dit vindt plaats door het bijhouden van symptomen via een zorgpad, een bibliotheek met relevante artikelen en de mogelijkheid tot beeldbellen.

Het platform is dusdanig schaalbaar dat het voor elke aandoening ingericht kan worden, waaronder nu voor corona. Clinicards voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan de privacy van de gebruikers. Synappz Digital Healthcare is daarvoor ISO 27001 en NEN 7510 (informatiebeveiliging voor de zorg) gecertificeerd.

Contact opnemen:

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.